Uitdruklike waarborg

C3 Manufacturing LLC waarborg dat die produk wat voorsien word, vry is van meganiese gebreke of foutiewe vakmanskap vir 'n tydperk van twee (2) jaar vanaf die datum van aankoop, mits dit onderhou word en gebruik word volgens die C3 Manufacturing LLC-instruksies en / of aanbevelings. Vervangingsonderdele en herstelwerk word vir negentig (90) dae vanaf die datum van herstel van die produk of verkoop van die vervangingsonderdeel gewaarborg, wat ook al eerste gebeur. Hierdie waarborg is slegs van toepassing op die oorspronklike koper. C3 Manufacturing LLC sal vrygestel word van alle verpligtinge ingevolge hierdie waarborg indien herstelwerk of wysigings aangebring word deur ander persone as sy eie gemagtigde dienspersoneel of as die eis voortspruit uit die misbruik van die produk. Geen agent, werknemer of verteenwoordiger van C3 Manufacturing LLC mag C3 Manufacturing LLC verbind tot enige bevestiging, voorstelling of wysiging van die waarborg rakende goedere wat kragtens hierdie kontrak verkoop word nie. C3 Manufacturing LLC bied geen waarborg ten opsigte van komponente of bykomstighede wat nie deur C3 Manufacturing LLC vervaardig word nie, maar sal alle waarborge van die vervaardiger van sulke komponente aan die koper oordra. HIERDIE GARANTIE IS IN LIG VAN ALLE ANDER GARANTIES, UITDRUKKELIK, IMPLIKAAT OF WETTIG, EN IS STRENG BEPERK TOT DIE TERME HIERVAN. C3 MANUFACTURING LLC VERKLAR SPESIFIEK ENIGE GARANTIE VAN VERhandelBAARHEID OF GESKIKTHEID VIR 'N BESONDER DOEL.

Eksklusiewe middel

Daar word uitdruklik ooreengekom dat die koper se enigste en uitsluitlike remedie vir die oortreding van die bogenoemde waarborg, vir enige onheilspellende optrede van C3 Manufacturing LLC, vir enige ander saak, herstel en / of vervanging, na C3 Manufacturing LLC-opsie, van enige toerusting of onderdele daarvan, wat na ondersoek deur C3 Manufacturing LLC gebrekkig blyk te wees. Vervangingstoerusting en / of onderdele word gratis voorsien aan die aangewese bestemming van die Koper-FOB-koper. As C3 Manufacturing LLC versuim om enige wanprestasies suksesvol te herstel, kan die remedie wat hierby ingestel is, nie die wesenlike doel laat misluk nie.

Uitsluiting van gevolgskade

Koper verstaan ​​en stem spesifiek in dat onder geen omstandighede C3 Manufacturing LLC teenoor die Koper aanspreeklik sal wees vir ekonomiese, spesiale, toevallige of gevolglike skade of verliese van enige aard nie, insluitend maar nie beperk tot die verlies van verwagte winste en enige ander verlies wat veroorsaak word nie. as gevolg van die nie-werking van die goedere. Hierdie uitsluiting is van toepassing op eise vir die verbreking van die waarborg, onheilspellende gedrag of enige ander saak teen C3 Manufacturing LLC.

Klante se verantwoordelikheid

Hierdie items word as die verantwoordelikheid van die kliënt beskou en is dus nie terugbetaalbaar onder die bepalings van hierdie lasbrief nie. Dit sluit in: roetine-instandhouding en -inspeksie; normale vervanging van diensitems; normale agteruitgang as gevolg van gebruik en blootstelling; dra onderdele soos die lanyard, karabyn mondstuk en remme; vervangings benodig as gevolg van misbruik, misbruik of onbehoorlike bedryfsgewoontes of die operateur.

Vir meer inligting, kontak C3 Manufacturing LLC by 303-953-0874 of [e-pos beskerm]