Vrywaring van privaatheid

C3 Manufacturing is daartoe verbind om hierdie webwerf op datum en akkuraat te hou. Sou jy nietemin iets teëkom wat verkeerd of verouderd is, sal ons dit waardeer as jy ons kan laat weet. Dui asseblief aan waar op die webwerf jy die inligting lees. Ons sal dan so gou moontlik hierna kyk. Stuur asseblief jou antwoord per e-pos aan: [email protected].

Antwoorde en privaatheidnavrae wat per e-pos of via 'n webvorm ingedien word, sal op dieselfde manier as briewe hanteer word. Dit beteken dat u binne 'n tydperk van 1 maand 'n antwoord van ons kan verwag. In die geval van ingewikkelde versoeke, sal ons u binne 1 maand laat weet of ons 'n maksimum van 3 maande benodig.

Enige persoonlike data wat u aan ons verskaf in die konteks van u antwoord of versoek om inligting, sal slegs gebruik word in ooreenstemming met ons privaatheidsverklaring.

Alle intellektuele eiendomsregte op inhoud op hierdie webwerf berus by C3 Manufacturing.

Kopiëring, verspreiding en enige ander gebruik van hierdie materiaal word nie toegelaat sonder die skriftelike toestemming van C3 Manufacturing nie, behalwe en slegs in soverre anders bepaal in regulasies van dwingende wet (soos die reg om aan te haal), tensy spesifieke inhoud anders bepaal.

As u enige vrae of probleme met die toeganklikheid van die webwerf het, moet u ons gerus kontak.